Newsletter
wersja do wydruku

PO-LIN: dějiny a kultura polských Židů

Projekt PO-LIN pokračuje i v roce 2013! Podrobností níže.
 
Hebrejské Po-lin znamená Zde spočiň – tak si název Polsko vykládaly v pozdním středověku a raném novověku tisíce evropských Židů, kteří na území Polského království a později polsko-litevské Rzeczpospolité obou národů hledali místo, kde by mohli v míru žít, pracovat a rozvíjet svoji kulturu. Rzeczpospolita se v 16. století stala hlavním centrem aškenázské kultury s největším počtem tištěných knih v hebrejštině nebo unikátní židovskou samosprávou Waad Arba Aracot (Sněm čtyř zemí). Rabín Mojses Isserles píše: „Pokud by Hospodin nedal Židům Polsko jako útočiště, osud Izraele by byl věru nesnesitelný.”
 
Tisíciletá přítomnost židovské komunity v Polsku, násilně přerušená tragédiemi 20. století, je ve své složitosti i bohatství integrální a neoddělitelnou složkou polských dějin a kultury. Zmizelý svět polských Židů dnes inspiruje stovky umělců a badatelů, kteří tomuto ztracenému rozměru polské identity vdechují nový život.
 
Díky spolupráci Polského institutu v Praze, Židovského muzea v Praze, Muzea dějin polských Židů ve Varšavě a dalších institucí vznikl v roce 2012 unikátní celoroční multižánrový projekt zaměřený na dějiny a kulturu kdysi největší diaspory na světě. Jde o projekt zaměřený nejenom na rekonstrukci zmizelého světa polských Židů, ale především reflektující bohatství současných inspirací židovskou kulturou a historií v polském umění a veřejné debatě.
 
Ústřední částí projektu byla POLSKÁ SEZÓNA V ŽIDOVSKÉM MUZEU V PRAZE (2012), jejímž centrem byl unikátní prostor Španělské synagogy. Vedle Polské sezóny v Židovském muzeu součástí projektu je řada dalších doprovodných programů, z nichž nejvýznamnější je výstava Kafka & Schulz. Mistři pohraničí, prezentující překvapivé paralely života a díla těchto dvou velikánů evropského modernismu a zároveň dvou zástupců zmizelé židovské komunity střední Evropy.
 
Součástí projektu jsou i mediální aktivity, z nichž hlavními jsou rozsáhlá příloha Literárních novin věnovana polské židovské literatuře 20. a 21. století (září 2012) a dodatek od Orientaci Lidových novin zaměřený na otázku polsko-židovských vztahů během 2. světové války (10.11.2012)
 
Projekt Po-Lin má svoje pokračování i v letošním roce. V českých kinech můžete i nadále shlédnout film Agnieszky Holland V těmnotě. Připravujeme také připomínku na 70. výročí povstání ve varšavském ghettu. Polský institut se také letos zapojí do unikátního filmově-hudebního projektu Židovského muzea CINEGOGA.

ProtimluvFest a výročí prvního transportu Židů v Evropě

16. - 18. 10. 2013 Ostrava

CINEGOGA: Henryk Szaro a Pink Freud

15. 10. 2013, 19.30 Španělská synagoga, Vězeňská 1, Praha 1

Dny židovské kultury Olomouc

9. - 14. 10. 2013 Olomouc

Svět před katastrofou: Krakovští Židé mezi válkami

9. 10. 2013 - 5. 1. 2014 Muzeum umění, Olomouc

DĚTSKÉ VNÍMÁNÍ HOLOCAUSTU: Beseda s Uri Orlevem

28. 5. 2013, 17.00 Pedagogická fakulta UK

Cesta Romana Brandstaettera k Ježíši z Nazareta

4. 4. 2013, 19.30 barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí, vchod Jilská 7a, Praha 1

Film Agnieszky Holland V temnotě v českých kinech

15. 11. 2012 - 27. 2. 2013 celá ČR

Agnieszka Holland: V temnotě

14. - 15. 11. 2012, 18.30 Španělská synagoga, Vězeňská 141/1, Praha 1