Newsletter
wersja do wydruku

Republika mnoha národů

Cyklus programů Polského institutu v Praze věnovaný multikulturnímu dědictví polské Rzeczpospolité.
 
Až do roku 1795 zněl oficiální název polského státu Rzeczpospolita dvou národů. Název odkazoval k unii Polského království a Litevského velkoknížectví, v jejímž důsledku vznikl jeden z největších státních útvaru v dějinách Evropy. Republika dvou národů však ve skutečnosti byla domovem desítek různých etnických a náboženských skupin, které společně tvořily pestré a mnohotvaré společenství. Mezníkem definitivního konce tohoto starého světa je pak tragédie 2. světové války a následný posun hranic Polska na západ. Avšak i v dnešním, mnohem jednotvárnějším Polsku najdeme stopy minulosti a dědictví dávné Rzeczpospolité, které zůstávají na mnoha místech a pro mnohé živým zdrojem inspirace. Kultura polských Arménů, Tatarů, Lemků či nejmenší ze skupin, Karaimů, je i nadále neoddělitelnou součástí polské kultury.
 
Nejhlubší stopu v polské kultuře po sobě zanechala bezpochyby tisíciletá přítomnost židovské komunity. Není možné si představit multikulturní dědictví polské Rzeczpospolité bez jeho židovské složky: bez spisovatelů, malířů a hudebníků židovského původu, kteří patřili do hlavního proudu polského umění, i bez osobité kultury středo- a východoevropského chasidského judaismu a literatury v jidiš. Vedle období poklidného soužití, kdy se o Polsku mluvilo jako o paradis Judeorum, byly ve vzájemných vztazích obou komunit doby napětí a nechybí v nich okamžiky tragické a odsouzeníhodné. I o těchto složitých a bolestivých místech, spojených především s moderními dějinami, chceme během trvání projektu hovořit. Zároveň se však budeme snažit ukázat životnost židovské tradice v současném Polsku: i když už šedesát let není Polsko největší židovskou zemí na světě, v posledních dvou desetiletích můžeme sledovat obrovský nárůst zájmu o historii a dědictví polských Židů. Celkový obraz dotváří výjimečně dobré vztahy mezi Polskem a Izraelem.
 
První část našeho projektu bude proto věnována především dějinám a kultuře polských Židů. V jeho rámci budeme představovat některé klíčové postavy jako Marek Edelman, Janusz Korczak či Irena Sendlerová. Pokusíme se přiblížit také bohatství polské hudby inspirované židovskou tradicí. Prezentována bude také moderní polská literatura věnovaná židovské problematice, od Austerie Juliana Stryjkowského přes Továrnu na mucholapky Andrzeje Barta až k dílům autorů mladší generace jako Piotr Paziński.

Karaimský podvečer v Praze

3. 5. 2013, 16.00 Dům národnostních menšin, Vocelova 3, Praha 2

Festival pro židovskou čtvrť Boskovice: Cukunft a polské filmy

7. - 10. 7. 2011 Boskovice

Andrzej Bart na Noci literatury

11. 5. 2011, 18.00 Libeňská synagoga, Ludmilina 601, Praha 8

Pocta Ireně Sendlerowé: KROKE

10. 5. 2011, 20.00 Španělská synagoga,

Szewach Weiss o polsko-židovských vztazích

9. - 10. 5. 2011 FSS MU Brno / Senát PČR, Praha

Republika mnoha národů: Austeria

22. 3. 2011, 17.30 Polský institut v Praze

Dějiny polského filmu: Austeria

22. 3. 2011, 18.30 Polský institut v Praze

Republika mnoha národů: výstava fotografií Cesty paměti

7. 3. - 19. 6. 2011 Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno