Newsletter
wersja do wydruku

Rok Miłosze

V roce 2011 si připomínáme 100. výročí narození polského básníka, prozaika, esejisty, překladatele a nositele Nobelovy ceny za literaturu Czesława Miłosze. Při této příležitosti polský Sejm vyhlásil tento rok Rokem Miłosze, po celém světě se tak představí nové překlady, výstavy a další programy spojené s dílem slavného spisovatele.
 
Polský institut v Praze představí unikátní výstavu, připravenou speciálně pro tuto příležitost, a další zajímavé akce: filmové adaptace jeho díla, prezentace nových překladů nebo speciální čísla kulturních časopisů. Jedinečné fotografie poskytli Joanna Helander, Karel Cudlín, Luděk Peřina nebo Václav Burian.
 
Hlavním organizátorem oslav v Polsku je krakovský knižní institut – Instytut Książki, který na květen plánuje velký literární festival. Knižní institut také připravil stránky věnované Czesławu Miłoszovi s podrobným životopisem, řadou zajímavých fotografií a aktuálních informací: www.milosz365.pl

Foto: Joanna Helander


Czesław Miłosz se narodil 30. června 1911 v Šetejnách na Litvě. Studoval ve Vilniusu, před válkou patřil do básnické skupiny Žagary, která se řadila k proudu katastrofické poezie, proslavila ho sbírka Záchrana (Ocalenie, 1945). Krátce pracoval na ambasádách ve Francii nebo USA, v roce 1951 emigroval z PLR, působil na univerzitě v Berkley a publikoval v emigračním časopise Kultura. Do Polska se poprvé vrátil až v 80. letech, po získání Nobelovy ceny. Zemřel v roce 2004 v Krakově
 
Czesław Miłosz navštívil několikrát Československo, poprvé roce 1931, oficiálně jako básník až v  roce 1990, v roce 1993 přednášel na Karlově univerzitě. Jeho dílo bylo po emigraci do Francie zakázáno a také překlady mohly vycházet jen v samizdatu, až na krátké období uvolnění cenzury v roce 1968, kdy Vlasta Dvořáčková připravila pro Světovou literaturu blok jeho básní. Na jeho překladech se podíleli Vlasta Dvořáčková, Helena Stachová, Iveta Mikešová, Václav Burian, Josef Mlejnek, Andrej Stankovič, Jindřich Belling, Miroslav Červenka nebo Jiří Červenka.
 

Foto: Václav Burian


Překlady do češtiny:
Každý už pohrdá jimi. In: Pochodně (1947, přel. Jan Pilař)
Mapa času (1990, Iveta Mikešová, Václav Burian, Vlasta Dvořáčková)
Hymnus o Perle (1992, Miroslav Červenka)
Svědectví poezie. Šest přednášek o neduzích našeho věku (1992, Václav Burian)
Zotročený duch (1992, Andrej Stankovič a Jindřich Belling)
Údolí Issy (1993, Helena Stachová)
Traktáty a přednášky ve verších (1996, Václav Burian)
Rodná Evropa (1997, Helena Stachová)
Pejsek u cesty (2000, Václav Burian)
To (2003, Josef Mlejnek)
Miloszova abeceda (2005, Václav Burian)
Saligia a jiné eseje (2005, Josef Mlejnek)
Svět (2008, Jiří Červenka)
Poslední básně (2011, Josef Mlejnek)
Myslivcův rok (2011, Josef Mlejnek)

Exilové vydání Hymnu o perle

Pohraničí Miłosze

8. 2. 2012, 18.00 Polský institut

Miłoszovské číslo revue Salve

4. 1. - 9. 2. 2012 Salve 3/2011

Czesław Miłosz: Druhý prostor

7. 12. 2011, 19.30 Divadlo u Stolu, Zelný trh 9, Brno

Výstava Český Miłosz v Olomouci

15. 11. - 16. 12. 2011 Galerie Zbrojnice, Biskupské nám. 1, Olomouc, 2. poschodí

Czesław Miłosz: Myslivcův rok

14. 11. - 31. 12. 2011 Nakladatelství Host

Víra a nevíra Czesława Miłosze

3. 11. 2011, 19.30 Barokní refektář dominikánského kláštera, u Sv. Jiljí, vstup Jilská ul. 7a

Vernisáž výstavy Český Miłosz v rámci Polských dnů v Ostravě

1. 11. 2011, 17.00 Pasáž Knihovny města Ostrava, ul. 28. října 2

Czesław Miłosz v nových českých překladech

21. 10. 2011, 15.00 KD Ostrov, Na ostrově 28, Havlíčkův Brod