Newsletter
wersja do wydruku

25 / 15 / 10: společná výročí a společné výzvy

Cyklus besed a seminářů věnovaných klíčovým otázkám reflektujícím současnost a budoucnost Polska a České republiky z perspektivy kulatých výročí pádu komunismu, vstupu do NATO a do Evropské unie, které si připomeneme v roce 2014.
 
Tyto tři události společně tvoří základní rámec současné existence polské a české státnosti a určují jejich místo v politickém a ekonomickém globálním prostoru. Jsou také rozhodujícím referenčním bodem pro klíčová témata veřejné debaty a výzvy stojící před oběma zeměmi.
 
Většina setkání se nezaměřuje primárně na reflexi uplynulých 25 / 15 / 10 let, zmíněná výročí se stávají spíše východiskem k úvahám o palčivých otázkách dneška, mezi něž patří například otázka fungování státních „institutů národní paměti“, hrozba populismu v současné politice či sociologická témata spojená se vstupem do EU (imigrace a emigrace).
 
Semináře vznikají díky spolupráci Polského institutu s českým think-tankem Občanský institut (www.obcinst.cz) a krakovským Centrem politického myšlení (www.omp.org.pl) a byly podpořeny Česko-polským fórem.
 
Kromě toho Polský institut během roku připravuje i řadu doprovodných akcí, z nichž první - promítání dokumentu o odchodu sovětských vojsk ze střední Evropy - se uskuteční už koncem ledna.

25 /15 10 očima politologů: střední Evropa a přízrak populismu

27. 11. 2014, 17.00 Vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

10 let od vstupu do EU očima sociologů: emigrace a imigrace

15. 10. 2014, 18.00 Polský institut v Praze

25 / 15 / 10: Jak jsme využili 10 let od vstupu do EU z pohledu ekonomů

28. 5. 2014, 18.00 Polský institut

Návrat geopolitiky? Ukrajina a další geopolitické výzvy pro ČR a Polsko 15 let po vstupu do NATO

8. 4. 2014, 17.00 CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

25 / 15 / 10: Paměť po komunismu

19. 3. 2014, 18.00 Polský institut

Střední Evropa jde za svobodou

23. 1. 2014, 18.00 Polský institut