Newsletter
wersja do wydruku

Rok Janusze Korczaka

Rok 2012 vyhlásil polský parlament Rokem Janusze Korczaka a dětských práv. Moderní myšlenky polského pedagoga zůstávají dodnes aktuální, stejně jako jeho osobní odkaz: neopustil své malé svěřence z varšavského ghetta a zahynul s nimi v Treblince.

 

 

 

Akce Polského institutu v rámci Roku Janusze Korczaka:
  • Výstava Janusz Korczak a jeho dílo v Polském institutu 10.5.-29.6.2012: Na základě tvorby Janusze Korczaka se konal v červnu 2006 v jihopolském městě Krasnobród umělecký workshop s názvem „Korczak a jeho dílo”, z jehož výsledků byla sestavena stejnojmenná  výstava. Workshopu se zúčastnilo kolem čtyřiceti umělců včetně nejlepších ilustrátorů slavné „polské školy” v čele s profesorem Januszem Stannym. Ilustrace vycházejí nejen z Korczakových pohádek, ale také jeho deníku, psaném ve varšavském ghettu.
  • Putovní výstava „Rok Janusze Korczaka” – o životě a díle polského pedagoga
  • Soutěž „Dítě a svět. Mé šťastné dětství“: Polský institut vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž, určenou dětem a mládeži školního věku, jejímž námětem se stanou Korczakovy myšlenky, respektovaní práv a potřeb dětí ve světě.

Janusz Korczak
(1872-1942, vlastním jménem Henryk Goldszmit) patří mezi známé předválečné osobnosti – byl spisovatelem, publicistou a vychovatelem. Jako absolvent lékařské fakulty Varšavské univerzity byl ale hlavně lékařem a dětským pedagogem a psychologem. Vždy bojoval za práva dětí a rozvoj jejich osobnosti. Patřil k zakladatelům židovského sirotčince ve Varšavě, jehož byl přes 30 let ředitelem. Zaváděl rovněž vlastní prvky do výchovy dětí, propagující nejrůznější formy jejich společenského rozvoje. Jeho role v tomto oboru byla již před první světovou válkou neobvykle novátorská a pokračoval v ní i v meziválečném období. Spolupracoval s několika odbornými časopisy a sám jeden vedl. Zemřel v koncentračním táboře v Treblince, kam dobrovolně doprovodil své svěřence z židovského sirotčince z varšavského ghetta.
 
Více na www.2012korczak.pl
 

Korczak člověk - setkání na PedF UK

4. 4. 2013, 16.00 studovna Ústřední knihovny PedF UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1

Janusz Korczak: Jak milovat dítě

29. 11. 2012 - 1. 3. 2013 celá ČR

Janusz Korczak – pedagog

29. 11. 2012, 18.30 Pedagogická fakulta UK, Rettigové 4, Praha 1 – m. R003

Janusz Korczak: Dětská republika. Ilustrace

24. 7. - 23. 9. 2012 Malá galerie – Sladovna, Velké náměstí 113/1, Písek

Dobré ráno s polštinou... Král Matěj I.

2. 6. 2012, 10.00 Polský institut

Rok Janusze Korczaka: vernisáž výstavy, film

10. 5. - 18. 6. 2012 Polský institut

Soutěž „Dítě a svět. Mé šťastné dětství“

1. 3. - 10. 5. 2012 Celá ČR