Newsletter
wersja do wydruku

Miłoszovské číslo revue Salve

4. 1. - 9. 2. 2012 Salve 3/2011
Redaktor Martin Bedřich přibližuje obsah třetího čísla revue Salve (3/2011):
 
Salve symbolicky uzavírá rok Czesława Miłosze, polského básníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu, kterého si v roce 2011 připomínala celá kulturní Evropa. Miłosz však nebyl jen básník, esejista, romanopisec a profesor slovanských literatur, ale zároveň originální křesťanský myslitel, jehož celoživotní komplikovaný boj o víru stojí v pozadí celé jeho tvorby. Právě tento aspekt jeho osobnosti je leitmotivem předkládaného čísla Salve.
 
Miloszowské téma otevírá esej amerického benediktina Jeremyho Driscolla OSB, představující osobnost básníka a nastiňující hlavní styčné plochy mezi jeho tvorbou a křesťanstvím. Polský teolog Jerzy Szymik předvádí na třech příkladech teologický výklad Miłoszova myšlení, píše o antropocentrismu Miłoszovy theologiae crucis. Krakovský literární historik Aleksander Fiut nabízí literárněvědný pohled na Miłoszovu tvorbu, rozebírá jeho pozdní básně a snaží se shrnout jeho způsob zpracování antiteze víry a nevíry. Rozhovor s literárním historikem Łukaszem Tischnerem svým způsobem shrnuje teologické a literárněvědné úvahy o Miłoszově díle, dotýká se kořenů, z nichž vzešlo, jeho kontextů a základních témat.
 
Ve středu čísla stojí nový překlad Miłoszovy slavné básně Teologický traktát od Josefa Mlejnka, v níž zaznívá mnoho klíčových témat básníkova náboženského hledání a zápasení.  Navazují na něj reflexe z per českých i polských autorů, filozofů, teologů i literárních vědců – Jana Sokola, Jaroslava Meda, Tomáše Halíka, Jacka Salije OP, Krzysztofa Czyżewského a Tomasze Dostatniho OP.
 
Závěr Salve patří americké perspektivě a kontextu Miłoszova díla a života, neboť na univerzitě v kalifornském Berkeley strávil víc než třicet let svého emigrantského života. Je zde představen výbor dopisů, které psal Miłosz trapistickému mnichovi a slavnému autoru duchovních knih Thomasi Mertonovi, a poetické reflexe Miłoszovy osobnosti z per dvou amerických básníků.
 
Nechybí ani blok recenzí a anotací. Obrazový doprovod tvoří fotografie Martina Staňka.
 
wydarzenia z cyklu Rok Miłosze »