Newsletter
wersja do wydruku

Ze země pana Nikoho: Zbigniew Herbert / Jan Zahradníček

20. 11. 2008, 18.00 Polský institut v Praze, Malé náměstí 1, Praha 1
Křest knihy
 
Ze země pana Nikoho
Zbigniew Herbert / Jan Zahradníček: Dva středoevropští básníci tváří v tvář totalitě

 
(nakladatelství Dokořan 2008, překlad básní Zbigniewa Herberta: Miroslav Červenka, Jiří Červenka, Vlasta Dvořáčková, Miloš Doležal)
 
Tvorbu dvou velikánů poezie 20. století – Zbigniewa Herberta a Jana Zahradníčka nelze redukovat na její politický aspekt – nesouhlas s komunistickou totalitou, v níž žili a tvořili. Mnohé jejich verše však představují hlubokou, nadčasovou reflexi nad otázkou metafyzického zla totality. Prezentace knihy vydané nakladatelstvím Dokořán ve spolupráci s Polským institutem u příležitosti 10. výročí smrti Zbigniewa Herberta a „osmičkových“ výročí českých dějin. Večer s poezií obou autorů připravil herec Miroslav Kovářík, spoluúčinkuje Radek Bláha.
 
"Zbigniewa Herberta a Jana Zahradníčka přes všechny myslitelné rozdíly spojuje přímo "spřízněnost volbou", již představuje schopnost seizmického vnímání světa v ohrožení, a to - lze-li to tak říci z první ruky. Ohrožení čím? Kým? Totalitou, totalitním myšlením? Odkud se ale totalita vzala? Ve světě, v člověku? Poezii Herberta ani Zahradníčka nelze redukovat jen na pouhou odpověď na politickou situaci jejich doby ani ji v podobném smyslu ploše aktualizovat. Řeč jejich veršů míří na rozdíl od "černé pěny" propagandy přímo k metafyzické podstatě rozpínajícího se zla. Vrací jazyku jeho věrnost realitě právě ve svém prorockém volání, které nepozbylo nic ze své platnosti a naléhavosti ani v blátě postmoderní, a v našem případě také posttotalitní "oblevy" (z úvodu Josefa Mlejnka).