Newsletter
wersja do wydruku

Dědictví republikanismu

2. 11. 2017, 17.00 Polský institut v Praze
Republikanismus je jeden ze základních směrů západního politického myšlení. Historicky se spojuje s římskou republikou a posléze s italskými republikami pozdního středověku a renesance či raně novověkou Anglií. Málo se však ví o tom, že za autentické pokračovatele starověkých Římanů se považovala i polská a litevská šlechta. Svébytná „polská větev” republikánského myšlení představuje i v českém prostředí málo známý fenomén.
 
V Polském institutu v Praze budou na toto téma diskutovat čeští i polští hosté, mezi nimi Elżbieta Ciżewska, autorka oceňované „republikánské“ interpretace hnutí Solidarita a historik a politolog Jan Květina z FF UK, dalším polským hostem bude Rafał Lis z krakovské akademie Ignatianum.
Setkání se koná v návaznosti na mezinárodní konferenci o republikanismu, kterou pořádá Univerzita Karlova v Praze. Spoluorganizátorem besedy je krakovský think-tank Ośrodek Myśli Politycznej – vydavatel série Tradice polského politického myšlení.
 
Debatu podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky z projektu v oblasti veřejné diplomacie "Polskie idee i niepodległość - program promocji wśród zagranicznej publiczności polskiego dziedzictwa intelektualnego".

Ilustrační foto gdaňské loděnice: Mariusz Cieszewski / Polska.pl