Newsletter
wersja do wydruku

Rozdělené světy – rozdělení lidé. Soutěž o nejlepší studentskou esej

18. 4. - 31. 7. 2017 ČR
„Pokusil jsem se zlomit to kouzlo – tíživé a němé
kouzlo divočiny –, které ho zřejmě přitisklo na svou
nelítostnou hruď tím, že v něm probudilo
zapomenuté a kruté instinkty, tím, že se
upamatovalo na svévolné a obludné vášně. Byl
jsem přesvědčen, že jen tohle ho vyhnalo ven na
okraj pralesa, k záři ohňů, bušení bubnů a
hučivému zpěvu tajuplných zaklínacích formulí; jen
tohle zavedlo jeho duši, neuznávající žádné
zákony, za hranice přípustných aspirací.“

/Joseph Conrad: Srdce temnoty/
 
Polský institut v Praze vyhlásil u příležitosti Roku Josepha Conrada soutěž o nejlepší studentskou esej inspirovanou novelou Srdce temnoty. V roce 2017 si připomínáme 160. výročí narození Josepha Conrada (vlastním jménem Józef Teodor Konrad Korzeniowski), významného prozaika polského původu, který svá zásadní díla napsal anglicky. Jedna z jeho nejoceňovanějších novel, Srdce temnoty, je příběhem z éry kolonialismu, otevírá však i stále aktuální otázky: Proč a jak se v lidské duši rodí touha dělit ostatní bytosti na lepší a horší, civilizované a divochy, moderní a zaostalé? Tyto umělé hranice mohou být geografické, etnické, sociální i mocenské. Dělíme Západ od Východu, bílé od barevných, bohaté od chudých a silné od slabých. Středoevropané se – podle přijaté perspektivy – mohou paradoxně nacházet po obou stranách této pomyslné dělící čáry a v průběhu moderních dějin se po obou stranách opakovaně ocitali. Umožňuje nám to citlivěji vnímat nebezpečnou nahodilost jakéhokoli  třídění, nebo spíše živí touhu patřit k těm „lepším“?
 
Téma, které Conrad v Srdci temnoty načrtl, zůstává důležitým problémem dnešního stále rozděleného (a rozdělovaného) světa. Jeho odraz můžeme najít v mnoha literárních dílech, ale například i v tradici polské školy literární reportáže. Její autoři se vydávají do více či méně odlehlých míst a přinášejí z nich zprávy, které nejsou jen exotickými příběhy, ale také metaforou naší společnosti a jejích vlastních předsudků. Ve vyhlášené soutěži pro studenty vysokých škol by se novela Srdce temnoty, vydaná v roce 1899, měla stát výchozím inspiračním bodem pro esejistickou reflexi ústředního tématu, kterou doplní další literární, odborné nebo publicistické texty, ať už doporučené nebo podle vlastního výběru.
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE
 
Žánr: esej
Jazyk soutěžních prací: čeština
Rozsah: 4 – 10 stran (1str/1800 znaků)
 
Účastníci: studenti bakalářských a magisterských programů
 
Odměny autorů vítězných esejí:
1. místo: 10.000 Kč
2. místo: 5.000 Kč
3. místo: 3.000 Kč
4. – 6. místo: Čestná uznání a věcné dary

Porota: Renata Putzlacher, Petr Borkovec, Ondřej Pilný a zástupci Polského institutu
Práce budou hodnoceny anonymně.
 
Adresa pro odevzdání: program.praga@instytutpolski.org
Termín odevzdání:  31. července 2017
Vyhlášení výsledků: říjen 2017
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne do konce roku 2017.
 
Podrobná pravidla a další informace: program.praga@instytutpolski.org
PRAVIDLA SOUTĚŽE
 
DOPORUČENÁ LITERATURA
Joseph Conrad: Srdce temnoty (1899, česky např. 1996)
 
Polská škola literární reportáže:
Artur Domosławski: Wykluczeni (2016, slovenský překlad vyjde v roce 2017)
Wojciech Górecki: Toast za przodków (2010, český překlad vyjde v roce 2017)
Wojciech Jagielski: Nocni wędrowcy (2009, slovensky Noční pútnici, 2016)
Ryszard Kapuściński: Fotbalová válka (1978, česky 1983); Eben (1998, česky 2003)
Paweł Smoleński: Irák. Peklo v ráji (2004, česky 2015)
 
Další studie a eseje:
 
Aleksander Fiut: Spotkanie z Innym (2006)
Maria Janion: Ruskie i polskie, In: Niesamowita Słowiańszczyźna (2007)
Ewa Thompson: Je Polsko postkoloniální země? In: Pravým okem (2010)
 

wydarzenia z cyklu Rok Josepha Conrada »