Newsletter
wersja do wydruku

Komiksová soutěž: Henryk v bublinách

20. 6. - 30. 9. 2016 celá ČR
Polský institut v Praze vyhlašuje otevřenou soutěž na komiks inspirovaný dílem nebo osobností Henryka Sienkiewicze. Soutěž je určená všem věkovým kategoriím - dětem i dospělým. Úkolem je vytvořit 2-4 strany komiksu volnou technikou, je možno využít i navrhované ukázky z Sienkiewiczova díla. Vítěze čeká finanční odměna a jejich díla budou vystavena a otištěna v doprovodném katalogu.
 
Termín odevzdání:  30. září 2016
 
 
Vyhlášení výsledků a vernisáž výstavy: listopad 2016
 

Zadání:
2 – 4 strany volnou technikou v českém jazyce
Téma: komiks přímo související s životem či dílem Henryka Sienkiewicze /volný autorský výběr nebo možnost využít vyhlašovatelem navrhovanou ukázku/
 
Autorské odměny pro nejlepší práce:
1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 10.000 Kč
3. místo: 5.000 Kč
4. – 6. místo: Čestné uznání a věcné dary
 
Pořadí určí porota složená z českých odborníků a zástupců Polského institutu v Praze.
Vítězné a vybrané přihlášené práce budou vystaveny a publikovány v doprovodném katalogu.
 
Přihlášení do soutěže a podrobná pravidla včetně navrhované ukázky:
 
Plné znění podmínek zde.
wydarzenia z cyklu Rok Henryka Sienkiewicze »