Newsletter
wersja do wydruku

Aktuality

Stipendijní pobyty Thesaurus Poloniae

4. 5. 2017
Polské Ministerstvo kultury a národního dědictví přichází s nabídkou stipendijních pobytů Thesaurus Poloniae pro zahraniční vědce působící v oblasti kultury, historie a multikulturního dědictví Rzeczpospolité. Program je určen pro zájemce z celého světa. Přihlášky lze posílat do 14. 6. 2017.
 

Více informací naleznete na adrese Mezinárodního kulturního centra:
mck.krakow.pl
 

Rozdělené světy – rozdělení lidé. Soutěž o nejlepší studentskou esej

18. 4. 2017
Polský institut v Praze vyhlásil u příležitosti Roku Josepha Conrada soutěž o nejlepší studentskou esej inspirovanou novelou Srdce temnoty. V roce 2017 si připomínáme 160. výročí narození Josepha Conrada (vlastním jménem Józef Teodor Konrad Korzeniowski), významného prozaika polského původu, který svá zásadní díla napsal anglicky. Jedna z jeho nejoceňovanějších novel, Srdce temnoty, je příběhem z éry kolonialismu, otevírá však i stále aktuální otázky: Proč a jak se v lidské duši rodí touha dělit ostatní bytosti na lepší a horší, civilizované a divochy, moderní a zaostalé? Tyto umělé hranice mohou být geografické, etnické, sociální i mocenské. Dělíme Západ od Východu, bílé od barevných, bohaté od chudých a silné od slabých. Středoevropané se – podle přijaté perspektivy – mohou paradoxně nacházet po obou stranách této pomyslné dělící čáry a v průběhu moderních dějin se po obou stranách opakovaně ocitali. Umožňuje nám to citlivěji vnímat nebezpečnou nahodilost jakéhokoli  třídění, nebo spíše živí touhu patřit k těm „lepším“?
 

 

 
více

Svědek historie – 3. ročník ceny pro osoby a organizace z celého světa

7. 4. 2017
Institut národní paměti vyhlašuje třetí ročník mezinárodní ceny Svědek historie. Cena se uděluje osobám i instutucím z celého světa, které se zvláště zasloužily o péči o paměť o polské historii.
Nominace je možné podávat do 31. 7. 2017.
 
více

Přednáška Tři osudové okamžiky dějin Polska za druhé světové války

5. 4. 2017
Dějiny Polska za druhé světové války jsou doslova nabity množstvím slavných, ale i tragických událostí. Doc. Jiří Friedl z nich vybral tři a s jejich pomocí představí roli Polska v druhé světové válce, vysvětlí ji v rámci širšího kontextu tehdejších událostí a vyvrátí také některé mýty, které se dodnes udržují v obecném povědomí.
 
více

Dětská překladatelská soutěž

6. 3. 2017
Časopis Kamarádi pod záštitou Polského institutu v Praze vyhlašuje dětskou soutěž v překladu do češtiny z polštiny nebo těšínského nářečí jako její regionální varianty. Termín uzávěrky pro zasílání překladů je 1. května 2017. Více informací na stránkách časopisu Kamarádi.