SQL:
INSERT INTO sys_client_session (id,expires,token,next_request_id) VALUES('pb0skjiakpr7en282e02vghor0',1498627238,5e389973,'b68cd6e2')

ERROR:
Illegal double '5e389973' value found during parsing
Svědek historie – 3. ročník ceny pro osoby a organizace z celého světa - Polský institut v Praze
Newsletter
wersja do wydruku

Svědek historie – 3. ročník ceny pro osoby a organizace z celého světa

7. 4. 2017
Institut národní paměti vyhlašuje třetí ročník mezinárodní ceny Svědek historie. Je to čestné ocenění udělované od roku 2009 osobám a institucím, které se zvláště zasloužily o udržování paměti o historii polského národa a které přispívají ke vědeckému a vzdělávacímu rozvoji znalostí o polské historii.
 
Dosavadními laureáty se stala početná skupina vojenských veteránů, učitelů, představitelů samosprávy a dalších společensky činných osob. V roce 2014 byla rozhodnutím předsedy INP cena doplněna o druhou, mezinárodní kategorii určenou k ocenění osob, které působí za hranicemi Polska. Oceněná osoba nemusí být polského původu. Ocenění je možné udělit i posmrtně.
 
Písemné nominace v rozsahu maximálně tři strany je možné podávat do 31. 7. 2017 na adresu:
 
Świadek Historii
Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Wołoska 7 
02-675 Warszawa
 
Další informace je také možné získat na webu INP a také od Katarzyny Miśkiewicz na adrese