Newsletter
wersja do wydruku

Mezinárodní studijní programy uměleckých škol - projekt Three Layers

18. 11. 2016
Umělecké školy usilují o nové mezinárodní studijní programy v projektu Three Layers. Mezinárodní projekt sedmi evropských uměleckých škol se uzavírá, jeho pokračováním mohou být až tři nové společné studijní programy. Českým partnerem je pražská DAMU, z polských vysokých uměleckých škol se do projektu zapojila Divadelní akademie v Białystoku.
 
Mezinárodní tendence v evropském vysokoškolském vzdělávacím systému nejsou žádnou novinkou. Mezi nejpropracovanější formy spolupráce vysokých škol patří společné studijní programy. Nejčastěji jde o dvouleté magisterské programy, tzv. joint master degrees, které se vyučují v angličtině a jsou otevřené pro studenty z celého světa. Studium probíhá postupně na všech zapojených školách a posluchači po dobu jednotlivých semestrů žijí v různých zemích, získavají výběrové vzdělání, znalost místní specifické situace ve svém oboru a v neposlední řadě kontakty užitečné pro profesionální kariéru. Zakončení studia pak má formu jednoho společného diplomu nebo několika rovnocenných diplomů vydaných jednotlivými partnerskými školami.
 
Mezinárodní projekt Three Layers of  Telling a Story by Cinematographers, Pupeteers and Applied Theatre Practicioners, který před více než dvěma lety iniciovala budapešťská Filmová a divadelní univerzita (SZFE), si stanovil ambice rozšiřit řady společnych studijních programů také do oblasti uměleckého školství. V České republice, kterou v projektu zastupuje Divadelní fakulta Akademie můzických umění v Praze, by mělo jít o vůbec první umělecký joint master degree. Celý projekt je rozdělen do tří pracovních skupin, ve kterých akademičtí pracovníci zastoupených škol vyvíjeji tři programy: Loutkářství, Kamera a Aplikované divadlo.
 
Pracovní skupina Loutkářství, které členem je také pražská DAMU, připravila kurikulum čtyřsemestrálního studia, které budoucím studentům nabídne to nejlepší ze středoevropské loutkářské tradice i současných tendencí figurativního a loutkového divadla, také klade důraz na autorskou práci s materiálem, prostorem, světlem, zvukem, dále na kombinací herectví a performersví, práci s textem všeho druhu a kolektivní tvorbou divadelních inscenací. Absolventi programu nebudou jenom herci či režiséři, nýbrž komplexními tvůrčími osobnostmi, připravenými procházet všemi uměleckými rolemi v týmu loutkové divadelní inscenace. Semestr studia na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU bude zaměřený na scénografickou tvorbu, polská Akademia Teatralna v Białystoku nabídne semestr zaměrený na rozvoj režijních dovedností, v Budapešti a na bratislavské VŠMU se studenti obeznámí s hereckými technikami. Poslední semestr studia stráví posluchači na té škole, která bude nejlépe rozvíjet jejich osobní profilaci a po absolutoriu získají rovnocenné tituly ze všech čtyř akademií.
 
Poslední konference pracovní skupiny Loutkářství, jejímž cílem bylo rozšiřit povědomí o připravovaném společném programu mezi maďarské loutkáře, proběhla 11. a 12. října 2016 v Kecskemétu. Setkání se konalo v rámci programu Třináctého setkání maďarských loutkových divadel a proběhlo ve studiu divadla Ciróka. Představiteli zahraničních univerzit byli Wiesław Czołpiński, Marta Rau a Paulina Matusziak z AT v Bialystoku, Michal Somoš a Marek Bečka z DAMU, Barbora Zamišková a Marika Kecskesová z bratislavské VŠMU. Vedoucími pracovní skupiny, kteří reprezentují maďarskou Divadelní a filmovou akademii jsou Kata Csató a Edina Ellinger. Kromě debat o naplánovaném propojeném magisterském programu jednotliví přednášející na konferenci prezentovali specifické loutkařské učební plány jejich domácích institucí, a během několika pozdějších pracovních setkání se zaměřili na aktuální stav příprav pro akreditační proces.
 
V rámci konference prezentoval Michal Somoš katedru ALD jako moderní pracoviště, které usiluje o stálé zlepšování výuky alternativního a loutkového divadla. Stejně tak Wiesław Czołpiński představil Akademii v Białystoku a Marika Kecskésová Katedru loutkářské tvorby na bratislavské VŠMU. Maďarští kolegové se ve svých příspěvcích věnovali projektu Three Layers. Pro zúčastněné profesionály objasnili podrobnosti a obsah dosavadní dvouleté spolupráce škol a zejména pak její výsledek – studijní plány a stav příprav budoucího magisterského programu, který budou společně provozovat všechny čtyři zapojené středoevropské akademie.  Součástí konference byla i živá diskuze, kde partneři zodpověděli řadu dotazů maďarských loutkářů, které připravovaný program velice zaujal.
 
Cesta zástupců KALD DAMU do Kecskemétu byla poslední oficiální aktivitou projektu Three Layers, do spuštění společného studijního programu Loutkářství je však ještě čeká řada setkání s polskými, maďarskými a slovenskými kolegy.
 
Více informací o projektu najdete na stránkách DAMU.