Newsletter
wersja do wydruku

Soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2014

12. 6. 2014
Občanské sdružení Zaedno ve spolupráci s partnery pořádá soutěž Vícejazyčnost je bohatství 2014, která je určena dětem a mládeži od 4 do 16 let. Jedná se o druhý ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce.
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PODMÍNKY SOUTĚŽE
 
Téma
Čtěte dětskou literaturu ve druhém jazyce (kromě češtiny, přednost budou mít jazyky národnostních menšin v ČR) – pohádky, povídky, verše atd. Nechte se inspirovat a nakreslete oblíbeného hrdinu či ilustraci z přečteného díla. Starší děti mohou zkusit vytvořit komiks nebo dokonce vlastní knížku na motivy přečteného díla. Jako nedílnou součást díla uveďte, co jste přečetli, a popište postavu či výjev, který jste nakreslili. Popis uveďte pokud možno ve svém druhém jazyce. Pomoc ze strany rodičů nebo učitelů je dovolena a vítána.
 
Kategorie
Soutěžit můžete v následujících kategoriích:
jednotlivci od 4 do 9 let
jednotlivci od 10 do 16 let
kolektivní práce (skupina, třída, škola)
 
Podmínky účasti
Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 4 do 16 let.
Technika: kresba, malba, grafika, počítačová grafika nebo kombinovaná technika.
Maximální formát je A3, vícestránková publikace maximálně A4.
Jsou přijímány nejvýše 2 práce jednoho autora.
Jsou přijímány jak originály prací a kvalitní kopie, tak i elektronické verze (kvalitní foto či sken).
Součástí díla musí být popis, co jste přečetli, a krátký popis postavy či výjevu, který jste nakreslili. Popis uveďte pokud možno ve svém druhém jazyce.
Žádáme pedagogy o předvýběr zaslaných prací s ohledem na vytvoření co nejkvalitnějšího souboru školy.
Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí.
Pořadatel si vyhrazuje právo ve zvláštních případech vyžádat si dodatečně českou anotaci textu ve druhém jazyce.
 
Identifikace děl
U každé práce musejí být uvedeny tiskacím písmem tyto informace:
jméno a příjmení dítěte; věk a pohlaví dítěte; druhý jazyk dítěte;
název a přesná adresa školy, školky či organizace, za kterou dítě soutěží;
e-mailové spojení pro korespondenci v souvislosti s výstavou. Uvádějte e-mail kontaktní osoby za školu či organizace.
 
Harmonogram soutěže
Uzávěrka 2. ročníku: 17. 10. 2014.
Práce jsou přijímány od 1. 9. do 17. 10. 2014
Přihláška ke stažení zde.
3. 11. 2014 – zveřejnění výsledků soutěže na www.zaedno.org
listopad / prosinec 2014 – výstava všech oceněných prací
Práce zasílejte na: kamaradi@zaedno.org nebo OS Zaedno, Dům národnostních menšin – Praha, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2
 
Ocenění
1. cena pro jednotlivce – medaile, věcná cena a výlet pro celou třídu
2. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena
3. cena pro jednotlivce – medaile a věcná cena
20× drobné věcné ceny
Speciální cena pro školu za kolekci prací, udělovaná za nejlepší spolupráci na soutěži.
 
Pořadatel
Projekt Kamarádi, jehož součástí je časopis Kamarádi a dětská soutěž Vícejazyčnost je bohatství, organizuje Občanské sdružení Zaedno za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Úřadu vlády České republiky.
Partneři: Rosteme s knihou, Městská knihovna v Praze, Noc s Andersenem, SKIP, Dům národnostních menšin, Lezecké centrum SmíchOFF, Nakladatelství Fragment, Nakladatelství Morkes, Polský institut v Praze, Muzeum romské kultury.