Newsletter
wersja do wydruku

„Wiersze na murach o Krakowie”

10. 6. 2012

Zapraszamy do pisania i przesyłania wierszy w pierwszej edycji
Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Konkursu Literackiego
„Wiersze na murach o Krakowie”

organizowanego wspólnie przez
Fundację Poemat
i Kancelarię Prezydenta Urzędu Miasta Krakowa
 
Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem
„Kraków. Impresja”

Konkurs przeznaczony jest dla osób piszących w następujących językach:
angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i polskim
 
Wiersze zbierać będziemy w dniach 1 – 30 czerwca 2012
poprzez międzynarodowy społecznościowy portal internetowy www.emultipoetry.eu
 
Spośród nadesłanych wierszy, jury wybierze 31 najlepszych, które zaprezentowane zostaną
w dniach 1-31 października 2012, w ramach akcji „Wiersze na murach”, całorocznej projekcji wierszy odbywającej się w Krakowie przy ul. Brackiej 1. Codziennie prezentowany będzie jeden wiersz w wersji oryginalnej oraz w angielskim i polskim przekładzie.
 
Planujemy także opublikować nagrodzone wiersze w językach oryginalnych, po polsku i po angielsku, w specjalnej pozycji książkowej.
 
Regulamin konkursu
 
1. Konkurs obejmuje wiersze napisane w poetyckiej grze internetowej „WALLS” dostępnej w poetyckim społecznościowym serwisie internetowym www.emultipoetry.eu i zawierające najszerzej pojętą impresję o mieście Krakowie.
2. Wiersze wpisywane w formularz elektroniczny spełniać powinny następujące warunki kwalifikujące do czytelnej projekcji: maksimum 5 wersów, maksimum 30 znaków w wersie ze spacjami.
3. Wiersze mogą być wpisywane w jednym z 7 języków: angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i polskim.
4. Warunkiem wpisania wierszy jest zarejestrowanie się w serwisie Emultipoetry. Autorzy powinni podać prawdziwe imię i nazwisko oraz adres mailowy, umożliwiający kontakt. Dopuszczone są pseudonimy literackie o kształcie imienia i nazwiska, nie będące imionami i nazwiskami znanych lub publikujących poetów, pod warunkiem podania prawdziwego i działającego mailowego adresu korespondencyjnego. Wiersze autorów publikujących pod nickami nie będą rozpatrywane. Z konkursu wykluczone będą wiersze naruszające zasady dobrych obyczajów i innych praw osobistych osób trzecich.
5. Każdy uczestnik Konkursu bierze osobistą odpowiedzialność za treści umieszczone w formularzu konkursowym. Wiersze zgłoszone do konkursu powinny być jego autorstwa i nie naruszać praw osobistych i majątkowych osób trzecich.
6. Wiersze należy wpisywać w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 30 czerwca 2012 roku.
7. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na:
a. nieodpłatne, nieograniczone w czasie prawo do projekcji zwycięskich wierszy w ramach akcji Wiersze na murach
b. nieodpłatną publikację wierszy w formie książki promującej Miasto Kraków
c. tłumaczenie wierszy
d. nieodpłatne użytkowanie wierszy w celach promocyjnych Miasta Kraków
Niniejsze prawo przenosi się na Fundację Poemat i Gminę Miejską Kraków.
8. Wiersze oceni Jury Konkursu w składzie: prof. Gabriela Matuszek, prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, krytyk i historyk literatury; prof. Wojciech Ligęza, wiceprezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, krytyk i historyk literatury; Michał Zabłocki, sekretarz krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, pomysłodawca projektu Multipoezja i portalu Emultipoetry.eu.
9. Do oceny wierszy zagranicznych, jury wyznaczy konsultantów.
10. Werdykt jury ogłoszony zostanie 1 sierpnia 2012 roku r. w portalu Emultipoetry oraz na stronie internetowej Biura Współpracy Zagranicznej Kancelarii Prezydenta: http://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/
11. 31 najlepszych wierszy wyświetlonych zostanie w Krakowie przy ul. Brackiej 1 w ramach stałych projekcji „Wierszy na murach”, w specjalnym, promowanym w mediach cyklu od 1 do 31 października 2012 r. Wiersze zostaną przetłumaczone na język angielski. Wiersze zagraniczne zostaną przetłumaczone przez Fundację Poemat na język angielski i polski.
12. Przy każdorazowym pokazie i publikacji, Fundacja Poemat gwarantuje umieszczenie pod treścią wiersza czytelnego podpisu w kształcie imienia i nazwiska autora.
13. Autor najwyżej ocenionego wiersza spoza Krakowa otrzyma dodatkową nagrodę w postaci weekendu w Krakowie dla dwóch osób w uzgodnionym terminie (bez wyżywienia i dojazdu). Jeżeli pierwsze miejsce zajmie osoba mieszkająca w Krakowie, otrzyma zaproszenie na ekskluzywną kolację dla dwóch osób.