Po-lin / Židé v republice mnoha národů

Multikulturní dědictví polsko-litevské Rzeczpospolité, kde vedle sebe žilo mnoho různých etnických a náboženských skupin, je v dnešním Polsku stále přítomné, inspiruje umělce, badatele i turisty. Připomněli jsme si ho ve dnech, kdy se vracíme k jiné, tragičtější události: židovského povstání ve Varšavském ghettu, které vypulko 19. 4. 1943 a bylo jedním ze symbolických konců několika století multietnického státu. Součástí programu byl koncert Mnoha jazyky vokalistky, instrumentalistky a skladatelky Karoliny Ciché, známá polská prozaička Olga Tokarczuk představila svůj poslední román a diskusí se účastnili ředitel muzea POLIN Dariusz Stola, novinář Dawid Wildstein a český historik Michael Frankl. Součástí projektu je také putovní výstava Polin: Židé v republice mnoha národů, přípravená Polským institutem v Praze a POLIN – Muzeum dějin polských Židů.
 
Foto: Richard Klíčník, nakladatelství HOST a ÚSTR
9. 5. 2017 Praha, Brno, Ostrava