1050. výročí přijetí křesťanství v Polsku / slavnostní mše

Dne 10. dubna 2016 se v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě uskutečnila slavnostní bohoslužba u přížitosti oslav 1050. výročí křtu Polska. Tato historická událost je spjatá s Českými zeměmi: křesťanství se do země Polanů dostalo právě z Prahy, prostřednictvím sňatku knížete Polanů Měška I. s českou kněžnou Doubravkou z rodu Přemyslovců.
 
Slavnostní bohoslužbu sloužil kardinál Dominik Duka, kázání přednesl Mons. Stanisław Gądecki - předseda polské Biskupské konference a zároveň biskup nejstarší polské diéceze – poznaňské, které vznikla právě po Měškově křtu. Mši hudebně doprovodil sbor Jerycho, který se věnuje tradičnímu liturgickému zpěvu.
28. 4. 2016 Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě