wersja do wydruku

Institut knihy v Krakově

Institut knihy je národní kulturní instituce, která má za cíl popularizovat knihy, rozvíjet čtenářské návyky v Polsku a také propagovat polskou literaturu na světě. Mezi hlavní aktivity Institutu patří Překladatelský program, jehož účelem je podpora překladů polské literatury všude ve světě.
 
Anglická prezentace
 
VYBRANÉ PROGRAMY POLSKÉHO INSTITUTU KNIHY

 
PŘEKLADATELSKÝ PROGRAM © POLAND
Program funguje od roku 1999 a inspiroval se podobnými zahraničními programy. Jeho cílem je zvýšit počet zahraničních překladů polských knih, které díky němu vyšly v překladech do 42 jazyků. Program zahrnuje zejména beletrii a esejistiku, díla široce chápaných společenských věd (zejména knihy o polské historii, kultuře a literatuře), literaturu pro děti a mládež a literaturu faktu. Od začátku jeho existence ho vede tým krakovského Institutu knihy. O dotace se ucházejí zahraniční vydavatelé.
 
Program může pokrýt

  • až 100 % nákladů na překlad díla z polštiny do cizího jazyka
  • až 100 % nákladů na nákup licence
  • až 50 % nákladů na tisk - pouze u komiksů a ilustrovaných knih pro děti

SAMPLE TRANSLATION © POLAND
Adresáty programu jsou překladatelé polské literatury. Program dotuje až 20 stran ukázkového překladu, který překladatel následně prezentuje zahraničnímu vydavateli. O dotaci se uchází překladatel, který představí motivaci výběru dané knihy, plán činnosti, vlastní bibliografii a informace o nákladech překladu.
 
Všechny informace o Překladatelském programu © POLAND a o Sample Translation © Poland, seznam udělených dotací a formulář přihlášky najdete na internetových stránkách Institutu knihy – www.bookinstitute.pl.
 
KOLEGIUM PŘEKLADATELŮ  je projekt, který se zaměřuje na překladatele polské beletrie a esejistiky nebo literatury faktu a děl široce chápaných společenských věd do cizích jazyků. Studijní pobyty jsou organizované v termínech 1. března – 31. května (jarní termín) a 15. září – 15. prosince (podzimní termín). V obou termínech se udělují dva tříměsíční a dva měsíční pobyty. Programu se mohou zúčastnit jen překladatelé, kteří bydlí mimo Polsko a kteří vydali alespoň jeden překlad (knižní nebo časopisecký). V rámci studijního pobytu jsou účastníkům hrazeny náklady na cestu, honorář a je jim poskytnuto ubytování stejně jako pomoc při organizaci setkání s vydavateli nebo spisovateli v rámci realizovaného projektu. Na prosbu organizátorů je překladatel povinen vést cyklus překladatelských seminářů nebo připravit přednášku pro studenty Jagellonské univerzity.
 
CENA TRANSATLANTIK
Transatlantik je cenou Institutu knihy pro výjimečné „velvyslance” polské literatury v zahraničí. Jejím cílem je propagace polské literatury na světovém trhu a integrace středisek překladatelů polské literatury a jejích propagátorů (literárních kritiků, historiků literatury, kulturních pracovníků). Prestižní Cena a s ní spojená široká propagační podpora má podnítit překladatele k zájmu o polskou literaturu a přilákat pozornost zahraničního publika. Název Ceny navazuje samozřejmě na titul díla Witolda Gombrowicze, spisovatele, jehož tvorba se rovněž dočkala světového ohlasu. Cena je udělována jednou ročně, finanční odměna činí 10.000 euro a doplňuje ji památeční diplom a soška. Dosud ji obdrželi: Henryk Bereska, Anders Bodegård, Albrecht Lempp, Kseňa Staroselska a Biserka Rajčić.


Instytut Książki
ul. Szczepańska 1, II piętro
31-011 Kraków
tel.: (+48-12) 433 70 40
fax.: (+48-12) 429 38 29
e-mail:
www: www.instytutksiazki.pl