wersja do wydruku

Polská literatura na internetu

iLiteratura.cz - internetový literární časopis přináší recenze nejnovějších překladů polské literatury nebo medailonky polských spisovatelů
 
Federace digitálních knihoven - Federacja Bibliotek Cyfrowych
 
Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie, Univerzita Gdaňsk
 
Polská poezie na internetu
 
Fundacja Literatury Polskiej w Internecie
www.literackie.pl
 

Jiné
 
E-Teatr - informace o současných polských divadelních hrách, anglicky newsletter New Plays from Poland
www.e-teatr.pl
 
Polska Bibliografia Literacka
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/