wersja do wydruku

Hymn, godło i flaga

Hymn narodowy
 
Napisany przez Józefa Wybickiego w Reggio we Włoszech między 16 a 19 lipca 1797 roku dla uświetnienia uroczystości pożegnania opuszczających miasto żołnierzy jako "Pieśń Legionów Polskich". W tym czasie został również po raz pierwszy odśpiewany (prawdopodobnie przez autora) na popularną melodię ludową. Marsz był dostosowany do melodii ludowego mazurka podlaskiego i przyjął się natychmiast dzięki trafnemu połączeniu pierwiastków profetycznych z elementami pobudki żołnierskiej. Pieśń ta została przez Sejm RP wybrana w 1926 roku na Hymn Narodowy Polski.
Oba autografy tekstu - z archiwów Wybickiego i legionowego - zaginęły podczas II wojny światowej. W 1978 roku otwarto w Będominie pod Kościerzyną, w miejscu, gdzie urodził się Józef Wybicki - Muzeum Hymnu Narodowego.
 
Autor: Józef Wybicki
Muzyka: melodia ludowa
 
Orzeł biały - polskie godło
 
Polskim godłem narodowym jest biały orzeł w złotej koronie umieszczony na czerwonym tle. Legenda głosi, że trzej bracia Lech, Czech i Rus przedzierali się przez puszczę, szukając miejsca, gdzie mogliby się osiedlić. Nagle zobaczyli wzgórze, na którym na samotnym dębie siedział orzeł. Wtedy Lech powiedział: "Tego orła białego przyjmuję za godło ludu swego, a wokół dębu zbuduję gród swój i od orlego gniazda Gnieznem go nazwę".
 
2 maja - Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
 
Kolory biały i czerwony (pochodzące z narodowego godła) były po raz pierwszy uzyte jako symbol narodowy podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W czasie komunizmu święto to zostało zlikwidowane a flagi państwowe musiały zniknąć z ulic nazajutrz po obchodach Święta Pracy tak, aby nie przypominały przedwojennej tradycji. Również dlatego właśnie 2 maja  obchodzimy obecnie Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Dzięki niedawnej uchwale Sejmu godło i flagę Polski można wywieszać nie tylko w święta i podczas uroczystości, ale także na codzień, oczywiście pod warunkiem, że będą one otoczone czcią i szacunkiem.