wersja do wydruku

Výběr z knižních novinek

Szczepan Twardoch: Morfium
Host, 2017, překlad Michael Alexa

Velký román o antihrdinovi své doby, Konstantinu Willemanovi, „zhýralém džentlmenovi, kurevníkovi a narkomanovi“, který se ve válečné Varšavě všemožné vyhýbá všem životním rozhodnutím.
Kosťa, syn slezské nymfomanky Kateřiny Willemanové a německého aristokrata Baldura von Strachwitze, je vychován jako Polák, nejraději ovšem propíjí matčiny peníze v luxusních podnicích a utrácí ve varšavských bordelech. Hlavní roli v jeho životě hrají ženy, kterým – ač vystupuje jako maskulinní macho – podléhá. Je rozpolcený mezi svou vášnivou milenkou Salome a ctnostnou manželkou Helou, která ho nakonec po vypuknutí války a německé okupaci Polska v roce 1939 donutí zapojit se do odboje, protože se to přeci sluší a patří. A Konstantin přijímá svou misi ve velké válečné hře…

Renata Putzlacher: V kavárně Avion, která není
Spolek Avion, 2016, překlad Michael Alexa
 
„To je tak milá kniha, ten Avion… Vrací člověka do různých časů a do vzdálených míst s lehkým neustávajícím záchvěvem tušení, že všechno má svůj smysl,“ napsal básník Petr Hruška o knize Renaty Putzlacher.
 
Historie těšínské kavárny Avion je stejně komplikovaná jako dějiny těšínského regionu. Původní funkcionalistický kafeehaus stál jen sedm let, od roku 1933 do začátku druhé světové války.  Na symbolické místo u mostu spojujícího dva břehy, polský a český, se nyní vrátil v podobě čítárny a kavárny Noiva, která na jeho tradici propojování různých kultur navázala. V autobiografické knize mísí básnířka Renata Putzlacher příběh kavárny Avion s osudy své rodiny, odkazy ke světové literatuře a malým i velkým dějinám.
 

Fenomén: Polská literární reportáž

Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol.
Praha, Karolinum 2016

První publikace věnovaná polské literární reportáži napsaná pro české čtenáře! Kniha Fenomén: Polská literární reportáž představuje vývoj žánru i jeho historii nebo pohledy teoretiků, ale v šesti rozhovorech také názory reportérských hvězd a redaktorky nakladatelství Czarne, jednoho z největších polských vydavatelů knižních reportáží .

Jména Ryszarda Kapuścińského a Hanny Krall už jsou českým fanouškům reportáže dobře známá, dnes se k nim přidávají i další osobnosti současné novinářské generace, jako jsou Mariusz Szczygieł, Paweł Smoleński, Wojciech Tochman nebo Lidia Ostałowska, nebo ti nejmladší – Margo Rejmer a Witold Szabłowski, jejichž překlady vycházejí v nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová – Máj. Publikace Fenomén: Polská literární reportáž ukazuje, že důležitá nejsou jen jména výjimečných reportérů, ale také nepřerušená tradice žánru, který v českém mediálním prostředí citelně chybí: slavná „polská škola reportáže“.
 


Wiesław A. Lasocki: Medvěd Wojtek od Monte Cassina
 
Baobab, 2016, překlad Lucie Zakopalová, ilustrace Jan Bajtlik
 
Příběh z druhé světové války vyprávěný dětskému čtenáři čerpá ze skutečných událostí a je doprovázen nápaditou grafikou a ilustrací. Hlavním hrdinou je medvídě, které našlo svůj domov u polské jednotky na Blízkém východě. Společně s vojáky pak Wojtek, tak vojáci medvěda pojmenovali, putoval vojenskými kolonami mezi tábory v Íránu, Iráku a Palestině, než se v Alexandrii nalodili k cestě do Evropy. V Itálii se Wojtek dokonce zapojil do bojových akcí. A když válka skončila? Všichni se vrací domů a Wojtek se ocitl v Edinburghu, kde v místní zoo už zůstal. Příběh medvěda Wojtka doplňuje krátké vyprávění vojáků, dobové fotografie a mapka s úkoly.
 


Paweł Rojek / Rusko: Prokletí impéria. Zdroje ruského politického chování
 
Centrum pro studium demokracie a kultury, překlad Josef Mlejnek, 2015
 
Polský filozof a sociolog Paweł Rojek (1981) analyzuje v knize Rusko: prokletí impéria historické a ideové kořeny politického rozhodování současného Ruska. Co bylo rozhodujícím popudem agrese vůči Ukrajině? Jde o výron ruského nacionalismu a jeho snahy o sjednocení a obranu „ruského světa“ před cizími vlivy, nebo se jedná o symptom návratu k expanzivní ideji impéria?
Autor se podrobně z historického hlediska zabývá tradičními dilematy ruského myšlení, především náboženským a sekulárním podobám mýtu třetího Říma. Tato historická dilemata mají překvapivě silný vliv i na současné podoby ruského vnímání sebe sama a role země ve světě. Hlavním cílem Rojkovy knihy je totiž prezentace ideového zázemí Putinovy politiky. Ta je tvarována střetem dvou geopolitických koncepcí: euroasianismu Alexandra Dugina a insularismu Gleba Pavlovského a Vladislava Surkova. Kniha Rusko: prokletí impéria tak poskytuje jedinečnou příležitost pro hlubší pochopení událostí, které výrazně ovlivňují dnešní Evropu.
 


Jiří Friedl: Vojáci – psanci. Polská Svatokřížská brigáda Národních ozbrojených sil na českém území v roce 1945
 
Vojenský historický ústav, 2015
 
Jen málokdo dnes v Česku ví o existenci polské Svatokřížské brigády Národních ozbrojených sil. Tato součást polského odboje se v květnu 1945 ocitla na českém území a snažila se jím projít na západ. Kniha historika z Historického ústavu AV ČR Jiřího Friedla popisuje neobvyklou anabázi jednotky a přibližuje tak čtenáři zajímavé „bílé místo“ v dějinách finální fáze druhé světové války na území Česka.
 
Jak se podařilo více než tisícovce ozbrojených mužů dostat přes okupovaná území až do západních Čech? Proč se rozhodli pro tento pochod na západ? A jak se vyvíjely vztahy českého obyvatelstva k nečekaným hostům? V příběhu Svatokřížské brigády se plně ukazuje tragičnost a neřešitelná složitost geopolitické situace střední Evropy, válcované dvěma totalitními režimy.
 


Chtěli jsme být svobodní. Příběhy z Varšavského povstání 1944.

Občanské sdružení PANT/Edice Moderní dějiny, 2015. Ed. Maciej Ruczaj.
 
Antologie reportáží a esejů výrazných osobností současné polské literatury a žurnalistiky vznikla speciálně pro českého čtenáře a představuje Varšavské povstání z roku 1944 z méně obvyklých úhlů pohledu: téměř zapomenutých osudů obyvatel čtvrti Wola, kteří jako první okusili význam Hitlerova rozkazu „Varšava má zmizet z povrchu zemského“; vzpomínek belgického ženisty ve službách nechvalně proslulé divize SS Dirlewanger; příběhů varšavských žen – povstalkyň, civilistek, matek; poválečných peripetií Varšavanů, kteří se vrátili do města proměněného na moře sutin.
V knize nechybí uvedení do historických souvislostí ani filozofické zamyšlení nad smyslem neúspěšného boje. Texty doprovází DVD s unikátním snímkem Varšavské povstání. Film, na němž se podíleli známí režiséři Jan Komasa a Władysław Pasikowski, kombinuje autentické restaurované záběry s fiktivním příběhem dvou kameramanů, kteří na pokyn velení Zemské armády zaznamenávají každodenní život bojujícího města.
 


Tadeusz Dąbrowski: Černý čtverec
 
Větrné mlýny, 2015, překlad Jiří Červenka
 
Tadeusz Dąbrowski (nar. 1979) se stal již v raném věku "klasikem" současné polské poezie. Nakladatelství Větrné mlýny nyní vydalo jeho vyzrálejší sbírku Černý čtverec z roku 2009. Dąbrowského poezie bývá často přirovnávána k veršům Herbertovým, Szymborské či Różewiczovým, recenzenti ho rovněž považují za dědice velké metafyzické tradice v polské poezii, která má své kořeny již v období baroka či romantismu.
 
Kromě poezie se Dąbrowski věnuje také esejistice či literární kritice, je redaktorem literárního dvouměsíčníku Topos. Žije v Gdaňsku.
 


 
Jak chutná Polsko
 
Fundacja Kukatko, 2015
 
Vratislavská nadace Kukatko, jejímž hlavním posláním je sbližování české a polské kultury, oslovila české osobnosti ze světa kultury, aby napsali texty, ve kterých budou vyprávět o svých zkušenostech s polskou kuchyní. Vznikla půvabně ilustrovaná útlá knížka (autorem výtvarného doprovodu je Bartek Arobal Kociemba) s pestrou směsicí příběhů. Mezi autory najdeme taková jména jako například Petr Zelenka, Jaroslav Rudiš či Kateřina Tučková. Knihu si ji můžete zdarma stáhnout jako e-knihu na stránkách nadace Kukatko. V elektronické verzi je zde k dispozici i polský překlad.
 


Margo Rejmer: Bukurešť. Prach a krev
 
Nakladatelství Dokořán a Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015, překlad Jarmila Horáková
 
Další kniha z řady úspěšných polských literárních reportáží - její autorkou je mladá spisovatelka a reportérka, v Polsku známá spíše pod svým jménem Małgorzata Rejmer. Knihu někdy recenzenti označují jako "vynikající lék pro nevyléčitelné optimisty". Po úvodu, v němž nám autorka krátce představí rumunské hlavní město, se přeneseme do období komunismu, dále se ponořujeme ještě hlouběji do minulosti a ocitáme se v meziválečném období, a v poslední části se vracíme opět do rumunského "tady a teď". Pro knihu je novinářská škatulka "reportáž" skutečně značně nevyhovující - to je na první pohled zřejmé už jen z autorčina plnokrevného jazykového projevu; v knize nás pak kromě klasické novinové reportáže čeká i děsuplná "rumunská pohádka" (o jistém chlapci, který se chtěl stát rumunským Stalinem), drama o pěti aktech (o svržení diktátora rumunské revoluce, která se dle mnohých vůbec nevydařila), dále balada, příběh o škvíře (reportáž o zemětřeseních v Bukurešti), črta z cesty vlakem, koláž složená z monologů taxikářů nebo texty hraničící s historickou esejí...
 


Mikołaj Łoziński: Kniha
 
Nakladatelství Havran, 2015, překlad Lenka Daňhelová
 
Kniha s překvapivým názvem Kniha je třetím dílem mladého prozaika a fotografa Mikołaje Łozińského, a druhou jeho knihou, která vyšla v češtině (prvotinu Reisefieber vydalo v roce 2008 nakladatelství Dybbuk, překlad Barbora Gregorová). Držitel ceny Kościelských a Paszportu Polityki se v Knize inspiroval dějinami své rodiny: od druhé světové války přes výjimečný stav až k současnosti. O lidech vypovídá prostřednictvím předmětů, jako třeba kávovar, brýle, prstýnek... Autor je jazykově střídmý, jeho citlivost a empatie vůči nejbližším si neprotiřečí s ostrostí jeho vidění - díky tomu jsou postavy tak "pravdivé" a čtenáři blízké. Kniha je pronikavým vyprávěním o komplikovaných a historií poznamenaných mezilidských vztazích - pro ty, kterým je spisovatelovo jméno povědomé, dodejme, že autor je synem světoznámého dokumentaristy Marcela Łozińského.
 


Ewa Solarz (text), Aleksandra a Daniel Mizielińští (ilustrace): D.E.S.I.G.N

České vydání: Jana Kostelecká, 2015
 
Knížka D.E.S.I.G.N. je výběrem 70 realizovaných návrhů od 70 předních světových návrhářů. Předměty jsou v knize řazeny chronologicky podle data svého vzniku: počínaje dnes již ikonickou židlí 14 od Michaela Thoneta z roku 1859 a konče regálem Free Port od Martiho Guixé z roku 2011.
 
V celoilustrované knize se čtenáři dozvědí, jak se ten který předmět jmenuje, kdo je jeho autorem, k čemu slouží, z čeho je vyrobený, jak se jmenuje firma, která ho vyrábí, a proč byl navržený tak, jak navržený byl. A to vše s lehkou chytrou nadsázkou a formou blízkou dětem.
 
www.design-knizka.cz
 


Igor Janke: Tvrz. Bojující Solidarita – podzemní armáda
 
Občanské sdružení PANT/Edice Moderní dějiny, 2015. Překlad Petruška Šustrová.
 
Už rok po vydání knihy v Polsku se i čeští čtenáři mohou seznámit s nejradikálnější frakcí polského opozičního hnutí 80. let: Bojující Solidarita, jejímž vzorem byla Zemská armáda a další odbojové organizace, zůstávala zatím i v Polsku trochu ve stínu umírněnějších uskupení. Kniha není psána chronologicky, historie organizace je podána prostřednictvím příběhů jejích členů a líčení činnosti: denním chlebem Bojující Solidarity byl například tisk ilegálních periodik či letáků.
 
Autor dokáže ve své knize i díky barvitému jazyku přiblížit šedivou a nejistou atmosféru 80. let v Polsku. Příběhy členů Bojující Solidarity mají velmi různorodý charakter, od jednotvárné práce v ilegálních tiskárnách přes dramatické scény brutálních výslechů až po úsměvné historky. Kniha je vhodná pro zájemce o problematiku opozičního hnutí v Polsku, ale poskytuje dostatek informací i obecně k období Polské lidové republiky.
 Andrzej Sapkowski: Krev elfů (audiokniha)
 
Tympanum 2015. Překlad Stanislav Komárek, čte Martin Finger.
 
Andrzej Sapkowski (1948) je světově nejznámější polský autor fantasy literatury, je mj. tvůrcem dnes již legendární ságy o zaklínači Geraltovi. Všechny jeho knihy byly přeloženy do češtiny a globálním úspěchem jsou v posledních letech počítačové hry na motivy jeho románů.
 
Nakladatelství Tympanum vydává Sapkowského dílo v podobě audioknih: v říjnu 2015 vyšel první díl ságy o zaklínači s názvem Krev elfů, vyjde také audiokniha Zaklínač. Bouřková sezóna, která představuje autorův nedávný návrat k oblíbené postavě.
 


Roman Brandstaetter: Ježíš z Nazareta

Práh, překlad Terezie Eisnerová OP, 2015
 
Nejznámější příběh lidských dějin v románové epopeji, která se svým záběrem a významem může rovnat dílům jako Quo Vadis nebo Ben Hur
Autor tohoto románu se narodil jako polský Žid. V roce 1939 uprchl do Jeruzaléma, kde v roce 1944 pod vlivem mystického prožitku přestoupil na křesťanskou víru.
 
Jeho román není pouhým „opsáním“ evangelia. Brandstaetter se pokusil vylíčit Ježíše (Jošuu) autenticky – jako Žida, který se narodil do starozákonního židovského prostředí, do starověkého světa pod nadvládou Říma. Do vyschlé krajiny s roztroušenými stády ovcí, do každodenního potu a dřiny. Zároveň je ve své interpretaci nesmírně důsledný: nevkládá Jošuovi přímo do úst nic, co není psáno v Bibli.
 


Wojciech Bonowicz: Lidové básně / Ozvěny

Triáda, překlad Jiří Červenka, 2015
 
„Poezie je zahrada.
Jeden se o ni stará
druhý
je v zahradě.”

Jedna z nejvýraznějších osobností současné polské poezie konečně v českém překladu. Jiří Červenka a nakladatelství Triáda vybrali pro české vydání dvě sbírky Wojciecha Bonowicze, Lidové básněOzvěny. Lakonické, stručné vhledy do každodenních situací a každodenního jazyka se v nich pojí s nečekaným nábojem metafyziky a historickými reminiscencemi. Není se úplně čemu divit, Wojciech Bonowicz se narodil v Osvětimi a za svého mistra považuje Tadeusze Różewicze. „V mých básních není mnoho slov, ale hodně se toho děje mezi slovy,“ říká.
 


Paweł Smoleński: Irák. Peklo v ráji

Dokořán – Jaroslava Jiskrová Máj, překlad Michala Benešová a Lucie Zakopalová, 2015
 
Další výrazný příspěvek k rostoucí knihovně polské literární reportáže v češtině. Paweł Smoleński, spisovatel a reportér spjatý s deníkem Gazeta Wyborcza, má už na svém kontě do češtiny přeložený Izrael už se nevznáší a nyní zavede čtenáře do další země zmítané konfliktem.
 
Smoleński navštívil Irák po Saddámově pádu. Hovořil s místními politiky, duchovními, vojáky i běžnými Iráčany. Své čtenáře zavádí mezi irácké šíitské věřící slavící poprvé po řadě let Saddámem zakázaný svátek ašúrá, mezi derviše probodávající v mystickém vytržení svá těla, politiky i aktivisty pokoušející se vypořádat s dědictvím mnohaleté diktatury, mezi mudžáhidy zabíjející „bezvěrce, zrádce, americké špiony a odpadlíky“ i do nechvalně proslulých vězení. Ukazuje, nakolik byl Irák za dob americké vojenské intervence rozpolcený, ale i barvitý.
 
„Kniha nevstupuje do sporu o to, zda vojenská intervence v Iráku byla oprávněná nebo ne. Vypráví o osudech země a lidí převálcovaných dějinami.“ (Artur Domosławski)
 


Adam Zagajewski: Neviditelné věci

Protimluv, překlad Michael Alexa, 2015
 
Výbor přibližuje nejnovější tvorbu Adama Zagajewského, zřejmě nejznámějšího žijícího polského básníka. Zahrnuje básně, které vznikaly už po jeho návratu do Krakova po mnoha letech strávených v pařížském a americkém exilu. Jde o básnické sbírky Návrat (2003), Antény (2005), Neviditelná ruka (2009) a Asymetrie (2014).
 
Adam Zagajewski (narozený ve Lvově, od studií spjatý s Krakovem) debutoval jako člen tzv. Nové vlny neboli Generace ‘68. Postupem času se jeho tvorba od expresivních a politicky zabarvených skladeb přesunula do více kontemplativní polohy. V jeho současné tvorbě nabývá na intenzitě motiv paměti. Zagajewski vytváří básnické evokace míst svého dětství, měst, která navštívil, vzpomíná na nejbližší příbuzné, významné umělce i přátele, kteří zemřeli.
 
Adam Zagajewski získal mnoho literárních ocenění, mezi ty nejvýznamnější patří Cena Neustadt (2004), European Poetry Prize (2010) či Cena Heinricha Manna (2015).
 


Marcin Mortka: Příhody Tappiho ze Šeptajícího lesa
 
Nakladatelství Host, překlad Barbora Gregorová, 2015
 
V kouzelném Šeptajícím lese bydlí viking jménem Tappi. Není to žádný hrubián, jak byste si mohli myslet. To nejhorší, čeho se od něj můžete dočkat, je hrozivé kručení jeho obrovského břicha, když má hlad. Sympatický obr je dobrák od kosti. Ale pozor, pokud někdo ublíží jeho kamarádům, jeho mírumilovnost je rázem ta tam…
 
Marcin Mortka je úspěšný autor knih pro děti, ale také historických a fantasy románů, které spojuje láska ke skandinávské kultuře a dějinám. Přijměte pozvání do krásného, zasněženého světa usměvavého Vikinga a jeho přátel v čele s rošťáckým sobem Chichotkem.
 
Kniha je určena menším čtenářům od šesti let. Už brzy se chystá vydání dalších knih série.
 


Pavel Trojan: Průvodce na cesty POLSKO
 
Freytag-Berndt, 2015.
 
V prestižním vydavatelství zaměřujícím se na bedekry a mapy vychází obsáhlý a v mnohém novátorský více než třísetstránkový turistický průvodce, který na českém knižním trhu dlouhou dobu chyběl.
 
Kniha, která vznikla ve spolupráci s Polským institutem v Praze, samozřejmě popisuje nejdůležitější památky a přírodní zajímavosti v Polsku, k nim však připojuje i nejmodernější architekturu, lokální kulinářské rozdíly, nejdůležitější festivaly, neobvyklé hotely či restaurace a v neposlední řadě také upozorňuje na místa historicky spjatá se zeměmi Koruny české.
 
Kromě obsáhlého praktického úvodu je kniha českého polonisty Pavla Trojana rozdělena do 16 kapitol podle vojvodství a obsahuje přílohu ve formě mapy celého Polska. Průvodce vychází v tištěné i mobilní verzi.
 


Karol Modzelewski: Zaženem dějiny klisny!
 
Občanské sdružení PANT / Edice Moderní dějiny, překlad Petruška Šustrová, 2015
 
Politická autobiografie profesora dějin středověku a významného aktéra opozičního hnutí v době komunismu, Karola Modzelewského, sklidila v Polsku řadu literárních cen, včetně té nejprestižnější – ceny NIKE.
 
Karol Modzelewski, vychovaný v prominentní komunistické rodině, prošel typickou cestu mnoha intelektuálů své generace: od členství ve straně přes revizionismus až k oficiálnímu odchodu ze strany a působení v disidentském hnutí. Od poloviny šedesátých let byl několikrát vězněn, přesto se v roce 1980 angažoval v Solidaritě a zastával i funkci mluvčího hnutí.
 
Paměti disidenta a zároveň jedné z uznávanějších osobností polské medievistiky obsáhly nejen téměř půlstoletí dějin polského komunismu, ale i autorův pohled na polskou transformaci a první roky demokracie. S jeho svébytnými názory nemusí čtenář vždy souhlasit, kniha je nicméně nezpochybnitelně jedním z nepoutavějších a nejhlubších vhledů do nejnovějších polských dějin.
 


Zygmunt Miłoszewski: Nezaplatitelný
Host, překlad Tereza Pogodová, 2015.
 
Nezaplatitelný je detektivní thriller, v němž milovníci žánru najdou narážky na Indiana Jonese, Jamese Bonda či knihy Dana Browna. Miłoszewski však dokáže nesmírně poutavé a dynamické vyprávění spojit se skvělým vhledem do historických či politických souvislostí a hlubokou literární erudicí.
 
Děj románu začíná v roce 1945, kdy se guvernér Hans Frank snaží odvézt před blížící se frontou umělecké skvosty, uloupené z krakovského Národního muzea. Mezi nimi i Portrét mladého muže od Rafaela, který se po válce do Krakova už nevrátí. O šedesát let později zavede hledání ztraceného obrazu skupinu historiků umění a detektivů na stopu ještě většího tajemství…
 
Nezaplatitelný byl vyhlášen nejprodávanějším polským románem roku 2013 v celostátní distribuční síti Empik.
 


Česká polonistická studia: tradice a současnost
Historický ústav Akademie Věd ČR, red. Roman Baron, Roman Madecki
 
Polsko-české vztahy – i na poli kulturní a intelektuální výměny – čítají už přes tisíc let. Polonistika v Česku jako univerzitní obor slavila předloni 90. výročí svého vzniku. Právě na toto výročí navazuje publikace připravená pod redakcí historika Romana Barona (HÚ AVČR) a polonisty Romana Madeckého (Masarykova univerzita), kterou vydal Historický ústav AV ČR.
Kolektivní monografii charakterizuje velmi široký tematický záběr, který zahrnuje nejenom úzce pojatou jazykovědnou polonistiku, ale také literaturu, historii, politologii a právo. Na jejím vzniku se tak podílela většina významných českých vědců z těchto oborů, kteří se na polskou problematiku zaměřují.
Celek doplňuje také reflexe nad dějinami a budoucností polonistických studií v Česku a portréty nejvýznamnějších českých polonistů.
 


Anne Applebaumová: Železná opona. Podrobení východní Evropy v letech 1944 - 1956

2014, Pavel Dobrovský – Beta, Jiří Ševčík
Překlad: Petruška Šustrová
 
Příběh o tom, jak jednu totalitu vystřídala druhá. Po skončení druhé světové války dochází k novému politickému i faktickému rozdělení evropského kontinentu. Hlavním strůjcem změn je Sovětský svaz, pod jehož důslednou kontrolou se postupně ocitá velká část východní a střední Evropy. Za asistence našich západních spojenců a s nadšenou podporou části našich vlastních elit postupně dochází k ovládnutí celého politického a společenského života jednou ideologií a jednou mocenskou strukturou…
 
Anne Applebaumová, držitelka Pulitzerovy ceny za knihu Gulag, ve svém novém díle popisuje vznik komunistických režimů především v Polsku, východním Německu a Maďarsku, které považuje za modelové pro celý region. Významnou roli v knize hraje detailní popis každodenního života za železnou oponou a konkrétní lidské příběhy.
 


Anne Applebaum: Mezi Východem a Západem

Edice Moderní dějiny občanského sdružení PANT, 2014, překlad Petruška Šustrová
 
Prvotina úspěšné americké autorky vypadá jako reportáž z cest po rozpadajícím se Sovětském svazu od Kaliningradu po Oděsu. Kopíruje tak pomyslnou kulturně-geografickou hranici mezi Západem a Východem. Najdeme v ní řadu hutných historických vhledů týkajících se míst, kde právě pobývá, a dějin národů, mezi jejichž příslušníky se Applebaum právě pohybuje. Kniha poprvé vyšla v roce 1994, ale například v Británii se právě nyní rozhodli vydat ji znovu. Je totiž neuvěřitelně aktuální a právě v dnešní bouřlivé politické situaci poskytuje pomáhá pochopit otázku složitého formování národních identit po desetiletích totalitní nadvlády.
 
Knihu vydalo Občanské sdružení PANT jako první publikaci ze své ediční řady Moderní dějiny.
 


Lidia Ostałowska: Akvarely pro Mengeleho
(Farby wodne)
Nakladatelství P3K 2014, překlad Lucie Zakopalová
 
Další kniha ze série polských literárních reportáží, které přinášejí čeští nakladatelé ve spolupráci s krakovským Institutem knihy a Polským institutem v Praze.
 
V roce 1943 přijíždí do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau Dina Gottliebová, Židovka z Brna, studentka tamější Akademie výtvarných umění. Nejprve malovala čísla na budovách lágru, ale ukázalo se, že bude potřebnější jako portrétistka. Dr. Mengele zkoumá Cikány a odstíny očí a kůže vycházejí nejlépe na akvarelech…
 
Sněhurka a holokaust. Zdá se, že mají něco společného. Tenhle příběh začíná pohádkou a končí hororem. Lidia Ostałowska nepoužívá zbytečná slova, píše úsporně a o důležitých věcech raději mluví krátce než dlouze. I přesto, nebo snad právě proto, jsou její knihy v Polsku vždycky velká událost. V této knize se jako první v Polsku věnovala romskému holokaustu. Nepopsanému, zapomenutému, opomíjenému. Po jejím přečtení jsem dospěl k názoru, že existuje lepší a horší holokaust. Hlavní a vedlejší. Tato výjimečná reportérská kniha to ukazuje velmi dobře.
Mariusz Szczygieł