wersja do wydruku

Zápis

1. Zápis probíhá v knihovně Polského institutu nebo přímo u lektora.
Po domluvě s lektorem je možné se zapsat i v průběhu kurzu.
2. Účast v kurzu je možná po vyplnění přihlášky a uhrazení kurzovného za semestr lektorovi v Polském institutu v Praze. Lektor potvrzuje převzetí kurzovného v hotovosti na příjmovém dokladě  s vlastním razítkem.
3. Polský institut v Praze si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učebnice, změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, změna lektora, přesunutí, zrušení hodiny apod.) Zrušená hodina np. v případě nemoci lektora bude nahrazena v jiném termínu, po dohodě se skupinou.              
4.Dojde-li ke změně v kurzu, bude tato informace zveřejněna na stránkách Polského institutu. Doporučujeme pravidelně sledovat pokyny pro studenty.  
5. Za neúčast studenta na výuce se neposkytuje žádná finanční ani jiná kompenzace.
6. Student může využívat knihovnu a mediatéku (knihovna vybírá materiály  odpovídající úrovni aktuálních znalostí studenta, např. knihy, filmy, CD).
 
Přihláška na kurs polštiny ke stažení zde.
Další informace o kurzech na tel. 220 410 417 (úterý, čtvrtek, pátek  -   paní Beata   Mocová).