wersja do wydruku

Učebnice používané v našich kurzech

 1. Stempek I., Stelmach A., Dawidek S., Szymkiewicz A.:  Polski, krok po kroku + zeszyt ćwiczeń + CD. Kraków 2013
 2. Lipińska E. : Z polskim na ty + CD. Kraków 2014
 3. Pasieka M.: Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław 2001
 4. Tarajło-Lipowska Z.:   Mówię po polsku. Učebnice polštiny pro Čechy.   Warszawa 2004.
 5. Pősinegerová K. - Seretny A.:   Czy Czechów jest trzech?   Praha 1996.
 6. Gałyga D.:   Ach, ten język polski.   Kraków 2002.
 7. Lipińska E. - Dąmbska E. G.:   Kiedyś wrócisz tu...   Kraków 2003.
 8. Szelc-Mays M.:   Coś wam powiem...   Kraków 2002.
 9. Lipińska E.:   Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców.   Kraków 1999.
 10. Garncarek P.:   Czas na czasownik.   Kraków 2002.
 11. Gawdzik W.:   Gramatyka i ortografia na wesoło.   Warszawa 1990.
 12. Mędak S.:   Co z czym. Ćwiczenia składniowe.   Kraków 2002.
 13. Pyzik J.:   Iść czy jechać. Ćwiczenia gramatyczno-semantyczne z czasownikami ruchu.   Kraków 2003.
 14. Pyzik J.:   Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion.   Kraków 2000.
 15. Rybicka E.:   Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii dla cudzoziemców.   Kraków 1994.