Rok Miłosze v Česku

1. 3. 2011 Český rozhlas 3 - Vltava
Záznam rozhlasového pořadu k zahájení Roku Miłosze v České republice. S Lucii Zakopalovou z Polského institutu hovoří redaktor Českého rozhlasu 3 - Vltava Miloš Doležal.